T13 Rock Manor

TOURNEY NO. 13 FIRST: Vince Wallace
DATE: 7/28/2018 SECON: Joe Franks
COURSE: Rock Manor THIRD: Gus
PAR: 71 FOURTH: Joe Brill
COURSE RATING 69 FIFTH: Dan Lanni
NAME BEG GROSS HANDI NET PTS FINAL
PTS SCORE CAP SCORE DIFF EARNED PTS
AMENDOLIA, PAUL 6 DNP 18  DNP DNP 0 6
BRILL, JOE 27 96 27 69 -2 6 33
BRILL, MIKE 20 DNP 10  DNP DNP 0 20
BROWN, DENNIS 11 DNP 27  DNP DNP 0 11
CAMERON, DAVE 26 DNP 31  DNP DNP 0 26
COOPER, JOHN 50 104 27 77 6 3 53
DAVIS, MATT 0 DNP 31  DNP DNP 0 0
ECKERT, FRED 31 112 32 80 9 3 34
FERRARA, DOM 26 101 18 83 12 2 28
FISHER, BERNIE SR 46 111 28 83 12 2 48
FRANKS, JOE 33 91 24 67 -4 6 39
GIAMBOY, ROB 19 DNP 26  DNP DNP 0 19
GUALTIERI, JOE 1 DNP 0  DNP DNP 0 1
HAAG, JOE 6 DNP 32  DNP DNP 0 6
HAGENBERG, PAUL 10 DNP 18  DNP DNP 0 10
HAMILTON, GEORGE 37 DNP 23  DNP DNP 0 37
HEMBERGER, JOHN 23 99 18 81 10 2 25
JONES, JOE 42 91 17 74 3 4 46
KAELIN, MARTY 34 94 23 71 0 5 39
KELLEY, LARRY 51 95 12 83 12 2 53
KING, JACK 30 DNP 30  DNP DNP 0 30
LANNI, DAN 37 91 20 71 0 5 42
LAWTON, BOB 31 103 26 77 6 3 34
LIPPINCOTT, FRANK 19 DNP 36  DNP DNF 0 19
MCGOLDRICK, CHRIS 10 DNP 13  DNP DNP 0 10
ROGERS, STEVE 43 97 25 72 1 4 47
WALLACE, VINCE 26 93 28 65 -6 7 33
WEISSMAN, BILL 50 89 17 72 1 4 54
WESTFIELD, JOHN 33 92 19 73 2 4 37
WETZELL, GUS 49 93 24 69 -2 6 55
ZALOT, PETE 35 DNP 27  DNP DNP 0 35
President – Joe Jones Treasurer- Joe Haag
Secretary – Joe Brill Handicapper – Larry Kelley

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *