T1 Gilbertsville B/W

TOURNEY NO. 1 FIRST: John Cooper
DATE: 4/14/2018 SECON: Bernie Fisher
COURSE: Gilbertsvill B/W THIRD: Joe Brill
PAR: 71 FOURTH: Joe Franks
COURSE RATING 67.2 FIFTH: Dan Lanni
NAME BEG GROSS HANDI NET PTS FINAL
PTS SCORE CAP SCORE DIFF EARNED PTS
AMENDOLIA, PAUL 0 DNP 19  DNP DNP 0 0
BRILL, JOE 0 93 26 67 -4 6 6
BRILL, MIKE 0 87 7 80 9 3 3
BROWN, DENNIS 0 DNP 28  DNP DNP 0 0
CAMERON, DAVE 0 109 31 78 7 3 3
COOPER, JOHN 0 94 34 60 -11 7 7
DAVIS, MATT 0 DNP 31  DNP DNP 0 0
ECKERT, FRED 0 108 30 78 7 3 3
FERRARA, DOM 0 DNP 18  DNP DNP 0 0
FISHER, BERNIE SR 0 94 31 63 -8 6 6
FRANKS, JOE 0 95 24 71 0 5 5
GIAMBOY, ROB 0 DNP 28  DNP DNP 0 0
GUALTIERI, JOE 0 95 0 95 24 1 1
HAAG, JOE 0 102 31 71 0 5 5
HAGENBERG, PAUL 0 96 0 96 25 1 1
HAMILTON, GEORGE 0 DNP 24  DNP DNP 0 0
HEMBERGER, JOHN 0 DNP 16  DNP DNP 0 0
JONES, JOE 0 90 18 72 1 4 4
KAELIN, MARTY 0 95 21 74 3 4 4
KELLEY, LARRY 0 89 13 76 5 3 3
KING, JACK 0 113 29 84 13 2 2
LANNI, DAN 0 90 19 71 0 5 5
LAWTON, BOB 0 DNP 23  DNP DNP 0 0
LIPPINCOTT, FRANK 0 115 36 79 8 3 3
MCGOLDRICK, CHRIS 0 91 0 91 20 1 1
ROGERS, STEVE 0 101 25 76 5 3 3
WALLACE, VINCE 0 103 24 79 8 3 3
WEISSMAN, BILL 0 89 15 74 3 4 4
WESTFIELD, JOHN 0 101 20 81 10 2 2
WETZELL, GUS 0 99 24 75 4 4 4
ZALOT, PETE 0 114 29 85 14 2 2
President – Matt Davis Treasurer- Joe Haag
Secretary – Joe Jones Handicapper – Larry Kelley

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *